Žiacka školská rada v školskom roku 2018/2019
Členovia | Program
Členovia
Halásová Bibiana I. D
Kmeťová Daniela II. D
Repáňová Veronika III. D
Totkovič Ivan I. A
Baňasová Veronika II. A
Péli Viliam III. A
Jašo Milan IV. A
Očovayová Michaela IV. B
Funkcie členov
Predseda ŽŠR:
Kmeťová Daniela

Podpredsedníčka a tajomníčka ŽŠR:
Veronika Repáňová

Nástenkári ŽŠR:
Veronika Baňasová
Halásová Bibiana

Písanie článkov o akciách ŽŠR:
Péli Viliam
Totkovič Ivan
Očovayová Michaela

Webová stránka ŽŠR:
Milan Jašo
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

13. november 2018 (ut)
informatická súťaž
iBobor - 3A, 3D, 4A, 4B


14. november 2018 (st)
Informatická online súťaž Digitálna škola


15. november 2018 (št)
informatická súťaž
iBobor - 1A, 2A, 1D, 2D


15. november 2018 (št)
Imatrikulácie


20. - 21. november 2018 (ut-st)
Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


29. november 2018 (št)
Deň otvorených dverí na našom gymnáziu


30. november 2018 (pi)
Súťaž v aglickom jazyku
Best in English
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií