Základné informácie o škole

Základným cieľom štúdia na gymnáziu je príprava žiakov na ďalšie štúdium. Žiaci gymnázia majú možnosť získať plnohodnotné vedomosti a zručnosti v mnohých oblastiach, predovšetkým v troch cudzích jazykoch (anglický, nemecký a ruský), naučia sa pracovať s výpočtovou technikou a využívať pri štúdiu internet. Absolventi našej školy sa úspešne uplatňujú na trhu práce, aj v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

V školskom roku 2018/2019 študuje na našej škole 116 žiakov vo 4-ročnom gymnáziu a 43 žiakov v 5-ročnom bilingválnom slovensko-ruskom gymnáziu.

Učebné plány štúdia nájdete tu. »»

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch štúdia:
Ročník
4-ročné gymnázium
Počet tried
Počet žiakov
1.
1
20
2.
1
21
3.
1
25
4.
2
50
Spolu
5
116

Ročník
5-ročné bilingválne slovensko-ruské gymnázium
Počet tried
Počet žiakov
1.
1
15
2.
1
16
3.
1
12
Spolu
3
43
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

13. november 2018 (ut)
informatická súťaž
iBobor - 3A, 3D, 4A, 4B


14. november 2018 (st)
Informatická online súťaž Digitálna škola


15. november 2018 (št)
informatická súťaž
iBobor - 1A, 2A, 1D, 2D


15. november 2018 (št)
Imatrikulácie


20. - 21. november 2018 (ut-st)
Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


29. november 2018 (št)
Deň otvorených dverí na našom gymnáziu


30. november 2018 (pi)
Súťaž v aglickom jazyku
Best in English
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií