Úspešní riešitelia krajských kôl MO a FO

Dňa 5.6.2017 sa v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov krajských kôl Matematickej olympiády, Fyzikálnej olympiády a Olympiády z informatiky.

Spomedzi žiakov našej školy boli diplomami ocenení nasledujúci žiaci:
Adam Laščiak (I.D) – úspešný riešiteľ krajského kola Matematickej olympiády
Samuel Buranský (I.A) – úspešný riešiteľ krajského kola Matematickej olympiády
Jakub Ganádik (II.B) – úspešný riešiteľ krajského kola Fyzikálnej olympiády

Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

RNDr. Anna Uhríková, PaedDr. Mária Bašistová, PaedDr. Ivan Kreškóczi


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií