Štúrov Zvolen

Súťaž, do ktorej sa študenti našej školy zapájajú každý rok, je rozdelená do troch kategórií. V tomto roku našu školu v najmladšej kategórii reprezentovala Lenka Miklóssyová zo sekundy. Obsadila pekné druhé miesto.

V strednej kategórii súťažili Terézia Čokynová (kvarta) - postúpila do druhého kola a Natália Farkašová z kvinty.

V najvyššej kategórii nás reprezentovala Andrea Mladá z 1.A triedy, ktorá skončila na štvrtom mieste.

Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií