Úspešné recitátorky

Dňa 5.4.2017 sa konalo v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali skúsené recitátorky – Henrieta Šípošová (IV.A) a Natália Fernézová (II.A).

Dievčatá sa nedali v náročnej konkurencii zahanbiť. Henrieta Šípošová získala 3. miesto v kategórii poézia a Natália Fernézová 2. miesto v próze a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch 19. apríla 2017. Obom dievčatám srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khürová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií