Čo vieš o hviezdach

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove každoročne vyhlasuje vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach?". Súťaž je určená žiakom stredných a základných škôl zaujímajúcich sa o astronómiu.

Martin Max, študent II.A triedy, sa úspešne prebojoval okresným kolom, kde získal 1.miesto, krajským kolom, v ktorom skončil ako tretí až do celoslovenského kola, v ktorom obsadil 12. miesto.

Blahoželáme k úspechu.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií