Záujmové krúžky

V aktuálnom školskom roku 2016/2017 otvárame na našej škole nasledovné vzdelávacie aktivity a záujmové krúžky:

  • Volejbalový krúžok - PaedDr. Patrik HALLER
  • Volejbalový krúžok - PaedDr. Boris RAGAS
  • Školský časopis "Ťahák" - PaedDr. Zuzana KREŠKÓCZIOVÁ
  • Matematický krúžok pre maturantov - RNDr. Anna UHRÍKOVÁ
  • Matematický krúžok pre žiakov 1. a 2. ročníka / Programovanie v jazyku Python - PaedDr. Ivan KREŠKÓCZI
  • Drama Club - PaedDr. Martina HEGEDÚŠOVÁ

Každý žiak môže navštevovať viaceré aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, vzdelávací poukaz však môže odovzdať iba jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku – podľa vlastného výberu.

Veríme, že naša ponuka vzdelávacích aktivít a záujmových krúžkov študentov zaujme a bude vítanou formou užitočného i zábavného naplnenia ich voľného času.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  1. júl - 31. august
Letné prázdniny

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií